Webinars

Webinars

Navigator - ...och än slank kronan ner i diket

111 views 15-12-2021

Titeln på förra månadens Navigator var ”kronan går, sjung hopp falleralla lallan lej”. Det...

Webinars

Webbinarium - E-krona och övriga centralbankers...

48 views 09-12-2021

Flera organisationer och centralbanker däribland Riksbanken utvärderar behov och effekter av ett...

Webinars

Navigator - Kronan går, sjung hopp fallerallan lej

166 views 12-11-2021

I dagsläget badar världen och svensk ekonomi i hög inflation och i en sådan miljö är det möjligt...

Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget...

309 views 25-10-2021

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna. Talare i den återkommande serien är...

Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget...

114 views 11-10-2021

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna. Talare i den återkommande serien är...

Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget...

222 views 04-10-2021

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna. Talare i den återkommande serien är...

Webinars

Räntekorridor

324 views 07-10-2021

Webinars

Nordea expanderar i nya tillväxtmarknader!

73 views 06-10-2021

Välkommen att lyssna på när vår Emerging Markets Expert, Jana Poulsenova, berättar mer ökade...