Webinars

Global Cash Pool / KoncernValutakonto

376 visningar
19-01-2023

Vi vill hälsa dig välkommen till vårt nya koncept

Hello Cash Management Clinic

där vi kommer fokusera på att utbilda inom Nordeas egna tjänster.

Vid detta tillfälle vill vi öka din kunskap inom tjänsten Global Cash Pool / KoncernValutakonto. 

Vi har samlat ihop kunders frågeställningar och bjudit in våra experter för att guida oss.

 

Frågeställningar vi kommer ta upp:

- Hur administrerar du din cash pool?

- Vilka rapporter kan du få fram i vårt cash pool gränssnitt?

- Hur går du tillväga för att lägga upp / ändra en internkredit?

- Interna räntor – vad är arvsprincipen? Hur lägger du upp nya räntevillkor

 

Talare:

Magnus Larsson, Cash Management Advisor

Lotta Friman, Cash Management Advisor

Marie Hallel, Cash Management Technical Support

Sara Lindvall, Cash Management Technical Support 

 

Vi ser fram emot att ses online! 

 

Varma hälsningar,

Nordea