Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

604 visningar
28-11-2022

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.