Webinars

Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget...

258 views 17-01-2022

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna. Talare i den återkommande serien är...

Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget...

395 views 31-01-2022

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna. Talare i den återkommande serien är...

Webinars

Bostadsobligationer – förlängningsbara löptider...

80 views 27-01-2022

Den nya lagen för säkerställda obligationer ska börja gälla från och med 8 juli 2022 (!)....

Webinars

Nordea Economic Outlook - Svenska

311 views 26-01-2022

Nästa Nordea Economic Outlook kommer den 26 januari. Lyssna in när Nordeas ekonomer presenterar...

Webinars

Marknadsutsikter för 2022

120 views 18-01-2022

Året som gått har präglats av inflationsdebatt, skenande tillgångspriser, fokus på centralbankers...

Webinars

Navigator - ...och än slank kronan ner i diket

108 views 15-12-2021

Titeln på förra månadens Navigator var ”kronan går, sjung hopp falleralla lallan lej”. Det...

Webinars

Webbinarium - E-krona och övriga centralbankers...

47 views 09-12-2021

Flera organisationer och centralbanker däribland Riksbanken utvärderar behov och effekter av ett...

Webinars

Navigator - Kronan går, sjung hopp fallerallan lej

162 views 12-11-2021

I dagsläget badar världen och svensk ekonomi i hög inflation och i en sådan miljö är det möjligt...