Webinars

Navigator - En valutakollaps i slow motion

271 visningar
01-02-2023

Att börser stiger (OMX: plus 24% från botten) brukar vara bra för kronan, men inte den här gången. Att dollarn försvagas brukar vara bra för kronan, men inte den här gången. Kronförsvagningen har pågått oavbrutet under Riksbankens politik och deras plikt-skyldiga ”SEK är svag just nu men den ska stärkas senare”, där senare aldrig infunnit sig. Kronan är Sveriges viktigaste gemensamma tillgång, när ska ”systemet” begripa det… 

 

Välkomna att lyssna in på vår chefsstrateg, Henrik Unell, när han summerar höjdpunkterna från den senaste navigatorn och utsikterna för ränte- och valutamarknaden.