Webinars

Regionala Utsikter Västerbotten

67 visningar
23-03-2022

Västerbottens ekonomi är urstark och klarade coronakrisen bäst i riket. 

Efterfrågan på arbetskraft är rekordhög men länet tappar fortsatt invånare till andra delar av landet. Samtidigt har 2022 inletts med stor turbulens och nya geopolitiska risker.

Hur påverkar detta regionen?

Varmt välkommen till ett webbsänt seminarium där Susanne Spector, chefsanalytiker, presenterar vår färska regionala konjunkturprognos med fokus på de ekonomiska utsikterna för Västerbotten. 

 

Talare: 

Susanne Spector, Chefsanalytiker, och Fredrik Stenling, Kontorschef Företag