Regionala Utsikter Västerbotten

23-03-2022 14:00

Västerbottens ekonomi är urstark och klarade coronakrisen bäst i riket. 

Efterfrågan på arbetskraft är rekordhög men länet tappar fortsatt invånare till andra delar av landet. Samtidigt har 2022 inletts med stor turbulens och nya geopolitiska risker.

Hur påverkar detta regionen?

Varmt välkommen till ett webbsänt seminarium där Susanne Spector, chefsanalytiker, presenterar vår färska regionala konjunkturprognos med fokus på de ekonomiska utsikterna för Västerbotten. 

 

Talare: 

Susanne Spector, Chefsanalytiker, och Fredrik Stenling, Kontorschef Företag

 

 


Meet the people

Susanne Spector

Chefsanalytiker, Nordea

Fredrik Stenling

Kontorschef, Företag, Nordea

Anders Hjalmarsson

VD, Handelskammaren Västerbotten