Nordeas kvartalsvise rentewebinar

28-05-2024 12:00

Kvartalsvist rentewebinar: Nu kommer rentenedsættelserne

I starten af juni vil både Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken med stor sandsynlighed vælge at nedsætte renten. Det ventes at blive efterfulgt af yderligere reduktioner ind i efteråret. Anderledes ser situationen ud i USA, hvor den første rentenedsættelse endnu har lange udsigter. 

Hvordan vil handlingerne fra centralbankerne påvirke de danske markedsrenter? Og hvad sker der med renterne, hvis inflationen ikke falder som ventet? 

På det kvartalsvise rentewebinar gør vi status på udviklingen, og vi giver i forlængelse heraf vores bud på, hvordan de danske renter kommer til at udvikle sig fremover.

Webinaret forventes at vare 30 min. 

En optagelse af webinaret vil efterfølgende blive tilsendt til alle, der har registreret sig. 

 


Meet the people

Niels Ginnerskov Christensen

Chief Analyst, Nordea Markets

Jan Størup Nielsen

Chief Analyst, Nordea Markets