Nordea Economic Outlook - Webinar på norsk

11-05-2022 11:00

Krigen i Ukraina og høye energipriser gir usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. Samtidig setter sentralbankene både hjemme og ute opp rentene for å hindre at inflasjonen blir for høy. Hva blir konsekvensene for økonomiene i stort og for vanlige folks personlige økonomi? 

Bli med på webinaret 11. mai når vi slipper den siste utgaven av Nordea Economic Outlook. Sjeføkonom Kjetil Olsen, sjefstrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov gir deg Nordeas syn på de viktigste temaene som preger den norske og den globale økonomien.

Dato: 11. mai 2022
Tidspunkt: 11.00 CET
Varighet: 30 minutter, inkludert Q&A
Språk: norsk

 


Meet the people

Lars Mouland

Sjefstrateg, Nordea

Lars Mouland har siden 2018 vært Nordeas sjefsstrateg for renter og kreditt. Han har over 15 års erfaring som hedgefondforvalter med globale mandater innen taktisk allokering, renter og valuta hos KLP og Storebrand.

Dane Cekov

Analytiker, Nordea

Dane Cekov har vært Analytiker i Nordea Markets siden 2019. Han følger tett på utviklingen i norsk økonomi, valutamarkedet og pengepolitikk. Cekov har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen BI og har tidligere arbeidet i Markets-avdelingen i Norges Bank.

Kjetil Olsen

Sjeføkonom, Nordea

Kjetil Olsen har vært sjeføkonom for Nordea Markets Norway siden 2015. Han følger nøye med på utviklingen i både norsk og verdensøkonomi og har en spesiell interesse for pengepolitikk.
Olsen har tjue års erfaring fra Norges Bank, Norges sentralbank, og har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Oslo.