Nordea Economic Outlook – Svenska

11-05-2021 14:00

Finansmarknaderna har lagt pandemin bakom sig och den ekonomiska återhämtningen har kommit långt. Utrullningen av vaccinprogrammen och rekordstora stimulansåtgärder öppnar för ytterligare uppstuds. Förväntningarna på en kraftig ekonomisk uppgång, inte minst i USA, har till och med skapat oro för inflation och fått räntor att stiga. De nordiska länderna står väl rustade med starka offentliga finanser och hushåll som står beredda.

Anmäl dig till Nordeas livesända webbinar där chefekonom Annika Winsth tillsammans med Torbjörn Isaksson och Susanne Spector presenterar huvudpunkterna i rapporten och svarar på publikens frågor.


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker , Nordea

Susanne Spector

Chefsanalytiker, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea