Webinars

Nordea Economic Outlook – Svenska

350 views
11-05-2021

Finansmarknaderna har lagt pandemin bakom sig och den ekonomiska återhämtningen har kommit långt. Utrullningen av vaccinprogrammen och rekordstora stimulansåtgärder öppnar för ytterligare uppstuds. Förväntningarna på en kraftig ekonomisk uppgång, inte minst i USA, har till och med skapat oro för inflation och fått räntor att stiga. De nordiska länderna står väl rustade med starka offentliga finanser och hushåll som står beredda.

Anmäl dig till Nordeas livesända webbinar där chefekonom Annika Winsth tillsammans med Torbjörn Isaksson och Susanne Spector presenterar huvudpunkterna i rapporten och svarar på publikens frågor.