Nordea Economic Outlook - Dansk

01-09-2021 13:00

Ny udgave af Nordea Economic Outlook. Tilmeld dig vores webinar.

Den økonomiske genopretning fortsætter verden over med stigende vækst i de udviklede økonomier. Trods den kraftige genstart kaster mutationer af COVID-19 fortsat en skygge over genopretningen. Det er nu et kapløb på tid mellem udrulningen af vacciner og spredningen af mere smitsomme varianter.

På markederne er det altoverskyggende tema inflationsudviklingen, da flaskehalse i forsyningskæderne og stigende råvarepriser har ført til markant højere producentpriser, som i en vis udstrækning bliver overvæltet til forbrugerne. Er de kraftige prisstigninger især i USA ”midlertidige” eller af en mere vedvarende karakter, som vil få centralbankerne til at skride til handling?

Få mere at vide om, hvad vi kan vente os i den kommende tid. Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen fortæller om de vigtigste konklusioner i Nordeas seneste prognoser og svarer på spørgsmål.

  • Dato: 1. september 2021
  • Tid: kl. 13.00 dansk tid
  • Varighed: 30 minutter inkl. spørgsmål og svar
  • Sprog: Dansk

*Hvis du ikke er fra et bestemt firma, så skriv "Nej" i "Your company" feltet.


Meet the people

Helge Pedersen

Cheføkonom, Nordea

Helge J. Pedersen har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har været cheføkonom i Nordea siden 1999 og er en af landets mest citerede økonomer. Helge har også undervist i mange år i Nationaløkonomi både på Københavns Universitet og CBS, ligesom han har skrevet lærebøger i Nationaløkonomi og en lang række artikler om økonomiske forhold, bl.a. som klummeskribent for JyllandsPosten.

Helge holder mange foredrag om økonomi både herhjemme og i udlandet, og er bl.a. medlem af NABE (National Association of Business Economics) og formand for Chief Economists Group i den Europæiske Bankforening (EBF).