Navigator - Svag krona är en del av systemets DNA

25-05-2023 13:00

Navigator – Svag krona är en del av systemets DNA 

Thedéen uttryckte redan vid mötet i februari att en stark krona är i dagsläget önskvärt. Han upprepade den frasen i april i samband med räntebeskedet. Det är dock uppenbart att kronans väl och ve stannar vid en ”önskan” från Riksbankens sida och att de ämnar inte arbeta utefter ett nytt kronmandat.  

Välkomna att lyssna in på vår chefsstrateg, Henrik Unell, när han summerar höjdpunkterna från den senaste navigatorn och utsikterna för ränte- och valutamarknaden.

Datum: Torsdag 25/5 

Tid: 13:00-13:30   

 


Meet the people

Caroline Kihlgren

Sales Manager, Nordea

Henrik Unell

Chefsstrateg, Nordea