Navigator - ...och än slank kronan ner i diket

15-12-2021 14:00

Titeln på förra månadens Navigator var ”kronan går, sjung hopp falleralla lallan lej”. Det sammanföll med 3.5 års lägsta i EURSEK: 9,8850. I någon sorts försök till biktning ställde vi oss dock frågande till varför kronan gick så starkt? Nordeas prognos låg betydligt högre än 9,8750 och våra antagande för en svagare krona byggde på en fortsatt dollarförstärkning

Välkommen att lyssna in på den spännande fortsättningen när Henrik Unell går igenom höjdpunkterna från nästa Navigator. 

 


Meet the people

Henrik Unell

Chief Analyst, Nordea