Webinars

Navigator - Kronan, sämst när det gäller

178 visningar
11-03-2022

Vi har i dagsläget två kriser som löper parallellt: en penningkollaps som ett resultat av rekordhög inflation. Därtill Putin och kriget mot Ukraina. Den senare kommer naturligtvis att lyfta inflationen framåt. Problemen stannar inte där. Konjunkturen i Europa (i synnerhet) ska försämras på kort sikt men förloppet är svårt att exakt rama in. EUR tappar således mot det mesta, kronan devalveras mot allt och USD stärks. 

Välkomna att lyssna in på vår chefsstrateg, Henrik Unell, när han summerar höjdpunkterna från den senaste navigatorn och utsikterna för ränte-och valutamarknaden. 

Varmt välkommen!