Navigator - Kronan går, sjung hopp fallerallan lej

12-11-2021 09:00

I dagsläget badar världen och svensk ekonomi i hög inflation och i en sådan miljö är det möjligt för marknaden att stärka kronan utan att behöva riskera att bli örfilad av Riksbanken. I en inflationsregim, då nivån på statsskuld och räntekostnaden för densamma blir en viktig faktor, kan Sverige och kronan hävda sig. 

 

Välkomna att lyssna in på vår chefsstrateg, Henrik Unell, när han summerar höjdpunkterna från den senaste navigatorn och utsikterna för ränte- och valutamarknaden nästa år. 

 


Meet the people

Henrik Unell

Chief Analyst, Nordea

Caroline Kihlgren

Sales Manager FX, Nordea