Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

546 visningar
19-09-2022

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.