Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

04-04-2022 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Susanne Spector

Chefsanalytiker, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea