Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

511 visningar
17-06-2024

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.