Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

22-11-2021 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker

Susanne Spector

Chefsanalytiker

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea