Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

10-06-2024 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Susanne Spector

Chef, Makroanalys, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea