Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

27-05-2024 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Susanne Spector

Chef, Makroanalys, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea