Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

05-02-2024 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Susanne Spector

Chef, Makroanalys, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea