Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

558 visningar
18-12-2023

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.