Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

582 visningar
04-12-2023

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.