Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

740 visningar
02-10-2023

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chef för makroanalys Susanne Spector, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson och analytiker Gustav Helgesson.