Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

25-09-2023 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Susanne Spector

Chef, Makroanalys, Nordea