Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

117 visningar
18-10-2021

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson. Vem av dessa som presenterar varierar från vecka till vecka.