Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

07-08-2023 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chef för makroanalys Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Susanne Spector

Chef, Makroanalys, Nordea