Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

509 visningar
13-06-2023

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.