Webinars

Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

231 visningar
14-10-2021

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.