Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

11-10-2021 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson. Vem av dessa som presenterar varierar från vecka till vecka. 

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Susanne Spector

Chefsanalytiker , Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea