Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

06-03-2023 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

 

 


Meet the people

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea

Susanne Spector

Chefsanalytiker, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea