Måndagsmakro - En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna

19-12-2022 14:00

En översikt av konjunkturläget och finansmarknaderna.

Talare i den återkommande serien är chefekonom Annika Winsth, chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Susanne Spector och analytiker Gustav Helgesson.

 


Meet the people

Susanne Spector

Chefsanalytiker, Nordea

Torbjörn Isaksson

Chefsanalytiker, Nordea

Annika Winsth

Chefekonom, Nordea

Gustav Helgesson

Analytiker, Nordea