Kvartalsvis rentewebinar Nordea Markets

01-12-2021 12:00

Kvartalsvis rentewebinar fra Nordea Markets

2022 i centralbankernes tegn. Inflation står øverst på dagsordenen, og der hersket stor usikkerhed om den høje inflation er forbigående eller af mere vedvarende karakter. Flere centralbanker er begyndt at stramme op og mange flere vil følge. 

Vi ser på effekter og udsigter for de danske renter - korte såvel som lange.

Webinaret forventes at vare ca. 30 minutter. 

Med venlig hilsen
Nordea Markets Research


Meet the people

Niels Ginnerskov Christensen

Jan Størup Nielsen