Kvartalsvis rentewebinar

29-02-2024 12:00

Kvartalsvist rentewebinar: Rentenedsættelserne lader vente på sig

Centralbankerne har klart signaleret, at der ikke kommer flere renteforhøjelser i denne omgang. Til gengæld er tiden endnu ikke moden til at sætte renterne ned, da inflationen fortsat ligger over målsætningen. Det har medvirket til at give et fornyet løft til markedsrenterne siden starten af 2024

Men hvornår kommer rentenedsættelserne? Og hvor meget har markederne allerede taget forskud på begivenhederne? 

På det kvartalsvise rentewebinar gør vi status på udviklingen, og vi giver i forlængelse heraf vores bud på, hvordan de danske renter kommer til at udvikle sig fremover.

Webinaret forventes at vare 30 min. 

En optagelse af webinaret vil efterfølgende blive tilsendt til alle, der har registreret sig. 

 


Meet the people

Niels Ginnerskov Christensen

Chief Analyst, Nordea Markets

Jan Størup Nielsen

Chief Analyst, Nordea Markets